นิยามของความรัก Love is...

นิยามของความรักในห่อลูกอม......


Something you want to know from candy.Is love sweet like candy?
ขนมหวานบอกบางอย่างที่คุณอยากรู้ ความรักหวานเหมือนขนมหรือเปล่า


How to know love if you have no love experience
สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ ความรักคืออะไร


Giving acknowledging and caring
ความรักคือการให้คือการเข้าใจและห่วงใยซึ่งกันและกัน


You will know the real meaning of love when you fall in love.
คุณจะรู้ซึ่งความหมายของความรักเมื่อคุณได้สัมผัสมัน


The first duty of love is to listen.
หน้าที่แรกของความรักคือการฟัง


We can only learn to love by loving
เราเรียนรู้ที่จะรักได้ก็ต่อเมื่อเริ่มที่จะรักแล้ว


Anytime not spent with love is wasted.
The flower you’ve got to let grow.
ความรักคือดอกไม้ คุณต้องปล่อยให้มันเติบโต


Life is the flower for which love is the honey
ชีวิตคือดอกไม้ที่มีความรักเป็นน้ำผึ้งหวาน


Passion obsession, something you can’t live without.
ความรักเป็นความรู้สึกที่รุนแรง ความกังวลใจ แต่คุณไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน


Love sought is good ,but given unsought is better.
ความรักที่แสวงหาได้ก็ดีอยู่ แต่ที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหานั้นย่อมดีกว่า


It only takes a second to say I love you but it will take a lifetime to show you how much.
ใช้เวลาเพียงแค่ชั่ววินาทีในการบอกว่าฉันรักเธอ แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่ารักมากเพียงใด


Love is like the sun coming out the clouds and warming your soul.
ความรักเสมือนพระอาทิตย์ที่เลื่อนออกจากก้อนเมฆให้ความอบอุ่นแก่จิตวิญญาณ


Love is sign from the heavens that you are hear for a reason.
ความรักคือสัญญาณจากฟากฟ้าว่าคุณดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรสักอย่าง


A life without love, is no life at all.
ชีวิตที่ปราศจากรัก นับว่าไม่ใช่ชีวิตแน่นอน


Love is the link that holds two hearts together.
ความรักคือสายใยที่เกาะเกี่ยวหัวใจสองดวงไว้ด้วยกัน


We are all born for love.
เราทุกคนต่างเกิดมาเพื่อรัก


Don’t talk of love ,show me.
อย่าพร่ำพรรณนาถึงความรักแสดงให้ฉันเห็นเลยดีกว่า


True love makes you irresistible.
รักแท้ทำให้คุณไม่อาจที่จะต่อต้านได้


Love is full relation helpness and understanding each other.
ความรักเป็นการสร้างความสัมพันธ์ การช่วยเหลือและการเข้าใจซึ่งกันและกัน

Forgiveness,Bonding,Recognition&Respect,Balance in relationship,Value added,Mutually alike,United living,Caring&Responsibility,Understanding&open mind,love&Corncern,Our heart of the home ,Home sweet home การให้อภัย,สายใยรัก,การเคารพ,ความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มคุณค่าแก่กัน,ชอบอะไรที่คล้ายกัน,อยู่ร่วมกัน,ห่วงใยและรับผิดชอบ,เข้าใจและเปิดใจ,รักและห่วงใยดุจดวงใจของครอบครัว,บ้านแสนสุขอบอุ่นด้วยความรัก

Everybody have the past about love so the future should not be judged by the past.
หลายคนอาจจะมีอดีตที่เกี่ยวกับความรัก ไม่ผิดที่จะรัก เพราะความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันหา

LOVE is love,love is life,No definite determined definition ,love is part of our soul and protect our world,Not only brain and mind ,spiritual and soul,,LOVE is the meaning of life
Love last longer than LIFE.

สรรพสิ่งสูญสลายแต่ความรักคงอยู่ชั่วนิรันดร