การผ่าตัดทารกในครรภ์เพื่อแก้ไขความพิการทางระบบประสาทแต่กำเนิด(Fetal surgery)และกล้องส่องภายในชนิดไร้สาย(Wireless endoscope)

การผ่าตัดทารกในครรภ์เริ่มตั้งแต่ 1990 ในUSA.มีงานวิจัยศึกษาผลการผ่าตัดมากมายล่าสุดในยุคEvidence based medicine มีงานวิจัยClass 1 RCT case-control study ตีพิมพ์ปี2011 รายงานผลสำเร็จการผ่าตัดทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท รอยโหว่ที่สันหลังMyelomeningocoele เปรียบเทียบการผ่าตัดทารกในครรภ์(Prenatal ,fetal surgery)กับการผ่าตัดหลังคลอด(Postnatal,new born surgery) พบว่าทารกที่ผ่าตัดตั้งแต่ในครรภ์มีผลที่ดีกว่า ความพิการ,โรคแทรกซ้อน,ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองน้อยกว่าการผ่าตัดหลังคลอด เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคนิคผ่าตัดและเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้การผ่้าตัดมีความปลอดภัยสูง การแท้งต่ำ ในประเทศไทยยังไม่มีการผ่าตัดทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท ผู้วิจัยจึงริเริ่มโครงการทดลองฝึกผ่้าตัดเสมือนจริงทารกในครรภ์โดยใช้หุ่นจำลองเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและสร้างกล้องส่องภายในชนิดไร้สายเป็นครั้งแรกในโลก พบว่าสามารถใช้การได้จริง การฝึกผ่าตัดประสบความสำเร็จ

หุ่นฝึกผ่าตัดทารกมีความพิการแต่กำเนิดทางระบบประสาทและหญิงตั้งครรภ์24สัปดาห : 24 weeks pregnant with congenital anomaly fetus(Myelomeningocoel , Hydrocephalus) Models

กล้องส่องภายในชนิดไร้สาย:Wireless Endoscope,Fetoscope

 

การฝึกผ่าตัดเสมือนจริง2ชนิด เพื่อรักษาความพิการแต่กำเนิดทารกในครรภ์ Myelomeningocoele ,Hydrocephalus

1.การผ่าตัดเปิดมดลูกเพื่อปิดรอยโหว่ของไขสันหลัง(Hysterotomy & Closure myelomenigocoele)

 

2.การผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองลงถุงน้ำคร่ำ(Percutaneous fetoscope(wireless endoscope) ventriculoamniotic shunt insertion

การผ่าตัดรักษาภาวะน้ำคั่งในโพรงสองโดยไม่เปิดมดลูกแต่ใช้วิธีเจาะผ่านหน้าท้องเพื่อใส่สายระบายเข้าไปในโพรงสมองเด็กทารกในครรภ์(Ventriculostomy)หรือการใช้กล้องEndoscope ช่วยในการใ่ส่สายระบาย(Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion)

 

ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางพัฒนา

1.มีการฝึกผ่าตัดเสมือนจริงเพื่อผ่าตัดทารกในครรภ์ที่มีความพิการทางระบบประสาทเป็นครั้งแรกในโลกและในประเทศไทย

2.การฝึกผ่าตัดง่าย ใช้เวลาไม่นาน เพียง 20นาที ผู้ฝึกสามารถเข้าใจขั้นตอนและเทคนิกการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว

3.เพิ่มคุณภาพการรักษาและแพทยศาสตร์ศึกษาการฝึกอบรมศัลยแพทย์ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

4.เป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เลียนแบบใคร

5.พัฒนาประเทศไทยทัดเทียมอารยประเทศ

6.ขยายผลทั้งด้านการแพทย์และการค้า ลดการนำเข้าสินค้าราคาแพง ผลิตสื่อการฝึกขึ้นในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เช่น หุ่นฝึกผ่าตัด ,เครื่องต้นแบบกล้องส่องภายในชนิดไร้สาย สามารถพัฒนาให้ใช้การได้จริงในอนาคตด้วยข้อได้เปรียบ ขนาดเล็กพกพาง่าย, คล่องมือ, ไม่ต้องมีสายต่อเกะกะ, ไม่ต้องใช้Hardware หรือพื้นที่Workstsationขนาดใหญ,่ เครื่องรับภาพสามารถต่อกับทีวี(Monitor)ขนาดใหญ่ หรือเครื่องฉายภาพ(Projector), ราคาถูก และแทนที่กล้องส่องภายในปัจจุบัน