เทคนิดการสอบให้ได้ดี(Examination trick)

การสอบเป็นการวัดความรู้ที่ได้เรียนมา การจะสอบให้ได้คะแนนดีนอกจากรู้ดีแล้วยังมีเทคนิคสำหรับการทำคะแนนให้ได้ดี ไม่มีสอบตก และอยู่ในระดับแนวหน้า(หัวกะทิTOP 5) บางคนขยันอ่านมากแต่ก็ทำคะแนนไม่ได้ดี ดังนั้นถ้าอยากเก่งโดยไม่โกงก็ควรศึกษาเคล็ดลับการสอบ

การเตรียมตัวสอบ

การทำข้อสอบข้อเขียน

การทำข้อสอบแบบเลือกคำตอบ

การสอบปากเปล่า