ทำนายดวงชะตาฟรี(Free Horoscope,Astrology)

คนทุกคนมักจะมีปัญหาีข้อสงสัยต่างๆมากมายโดยเฉพาะอยากรู้อนาคต เช่น อาชีพการงานจะดีไหม,จะรวยไหม,จะมีแฟนเป็นอย่างไร เป็นต้น ทุกปัญหามีคำตอบและมีทางแก้ไข หมอที่รักษาแม้แต่คนไข้ใกล้ตายก็ยังสมารถรักษาให้ฟื้นคืนชีพได้ สามารถเป็นหมอดูที่ทำนายอนาคตอย่างง่ายดาย รับปรึกษาทำนายโชคชะตาฟรี ทั้งนี้ทุกสิ่งตั้งอยู่บนความจริงของความไม่แน่นอนและกฏแห่งกรรมโชคชะตาหรือคำทำนายจึงเปลี่ยนแปลงด้วยหลักกรรมผู้ที่ต้องการอยู่เหนือโชคชะตาหรือลิขิตชะตาชีวิตตนเองควรหมั่นประกอบกุศลกรรม การกระทำใดๆมีผลเสมอขึ้นกับผู้กระทำอนาคตจึงมีการเปลี่ยนแปลงเสมอขึ้นกับผู้กระทำทำตัวเช่นใดถ้าทำดีก็ย่อมได้รับผลดีถ้าทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว การทำนายดวงชะตาเหมือนการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นในอนาคตซึ่งช่วยบอกแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์

ผู้ที่อยากรู้โชคชะตาอนาคต ของตนเอง ส่งข้อมูล วัน(จันทร์-อาทิตย์) เดือน ปี เกิด(ปีชวด-กุน)(หรือมีการแสกนลายมือทั้ง2ข้างแนบมาด้วยก็ได้) อีเมล์ของผู้ถามเพื่อจะส่งคำตอบกลับไปยังท่าน มายังอีเมล์Instructor

 

 

 

หน้าก่อน( Previous)