เกี่ยวกับผู้เขียนและโลโก(About Editor&logo)

 

ความหมายโลโก

๑.ไม่มีกรอบ(No frame): ความเป็นอิสระ(Freedom) โลกแห่งความฉลาดยุคไร้ขีดจำกัด

๒.เด็กชูสมองและหัวใจ(Childrens raise brain&heart) : สร้างเด็กให้มีสมองแห่งความฉลาดเป็นอัจฉริยะและมีหัวใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรัก(Create genius , good and heart fill with love childrens)

๓.เด็กมีรอยยิ้ม(Smile) รอยยิ้มของความสุข เด็กดีและฉลาดวันนี้ จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีี่และฉลาดในวันหน้า สร้างโลกแห่งความฉลาดที่ีสงบสุข(Happy childrens:Genius ,good ,heart fill with love childrens at present will grow to be a perfect human in the future which they will create the happy world)

๔.รูปภาพเด็กหญิงและเด็กชายที่ไม่สมมาตร (Asymmetry childrens) ธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์เกิดมาไม่สมดุลและไม่สมบูรณ(Natural unperfect childrens),รูปวาดที่ทำอย่างง่ายสร้างจากสองมือและหัวใจ(Simply do the thing,made with hands & heart)

๕.อักษร BE HUMAN :Brain training E-learning for HUMAN being พัฒนาสมองให้ฉลาดเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีสมองและมีหัวใจ(Develop brain and heart ,create perfect human)

 

รูปซ้ายมือ(Left picture)พระพุทธเจ้านั่งสมาธิ(Meditation & thinking process)หมายถึง สติปัญญา ความฉลาดอย่างยิ่ง(อัจฉริยะ) (Genius) การคิดอย่างอิสระไร้กรอบไม่ติดกับสิ่งที่เคยเรียน คิดใหม่หาทางพ้นทุกข์สำเร็จในเวลาหนึ่งคืน กำเนิดวิชาแห่งความรู้เพื่อพ้นทุกข์ สอนคนให้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาที่ี่เหตุความไม่รู้สู่ความเป็นอัจฉริยะผู้รอบรู้

รูปขวามือ( Right picture)พระเยซูชี้หัวใจ( Heart fill with love) หมายถึง หัวใจ ความรัก (Mind soul) สอนคนให้รู้จักหัวใจของความเป็นมนุษย์ ความรัก การให้อภัย การเสียสละ้ชีวิตเพื่อให้โลกรู้ความจริงสิ่งสำคัญของความเป็นคน

 

เกี่ยวกับผู้เขียน(About editor)