บทความนานาสาระ

บทความที่สร้างขึ้นเพื่อคลายการสะกดจิตโดยสื่อที่ดี หลายท่านอาจรู้สึกตึงเครียดกับสถานการณ์ทางการเมืองอันเป็นผลจาก การสะกดจิตผ่านสื่อต่างๆ สมองรับรู้ข้อมูลซ้ำๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ดังนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรถูกสะกดจิตด้วยสื่อต่างๆ ควรทำใจให้ปกติ เลือกรับข้อมูลที่เป็นความจริง มีประโยชน์ ฉลาดเลือกสื่อที่ดี รู้จักคิดเท่าทันเรื่องของโลก เลือกสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตท่าน

เช่น ข้อคิดเห็น เรื่องของสี
สีทั้งหลายรวมกันไม่มีสี  สีหลากหลายแยกจากแสงที่ไร้สี  สีใดๆใครก็ชอบเพราะสวยดี สีดีๆมีไว้ให้คนชม

คำขวัญ มหาเศรษฐี
คนติดสีทะเลาะกันฉันไม่สน
คนต่างสีชนกันฉันไม่เกี่ยว
โลกใบนี้ไมได้่มีแค่สีเดียว
ขอบอกเขียวแดงเหลืองเรื่องของงาน

งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข
นิรทุกข์ สุขสมหวังดั่งใจหมาย
เมื่อมีงานมีเงินสุขสบาย
จิตสดใสได้เงินมากและงานดี

เงินดีงานเดิน เงินเกินงานพุ่ง เงินยุ่งงานย่อง เงินคล่องงานวิ่ง เงินยิ่งมากงานยิ่งดี

เงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการตามระบอบทุนนิยม ซึ่งควรแสวงหาด้วยวิธีการสุจริต ให้มากพอแก่การดำรงชีวิต ควรคิดดีเพื่อสร้างความดีแก่ตน ขยันทำงานสุจริตสร้างฐานะให้มั่นคง เป็นอิสระเสรีภาพเป็นนาย(ไม่เป็นทาส)ทางความคิดและเป็นนาย(ไม่เป็นทาส)ของเงิน

 

คำขวัญผู้นำจริงในอุดมคติ
  
มองการณ์ไกล คิดดี ทำได้ ทำจริง ไม่ทิ้งความฝันและประชาชน
อิสระเสรีภาพทางความคิด  ไม่จำกัดสิทธิมนุษย์ชน  คนทุกคนเท่าเทียมกัน
สามัคคี ขยันหางาน หาเงิน แก้หนี้ ทำให้รวย
กำจัดคอรัปชั่น มั่นคงความดี มากมีความฉลาด ปราศจากอบายมุข
เพื่อความสุขของปวงชน

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง คนดีมีความฉลาดสร้างสังคมโลกที่มีความสงบสุข

 

ค้นหาความสุขและความรวย

คนเราทุกคนบนโลกล้วนเกิดมาแล้วต้องการความสุข ซึ่งในทางโลก แสวงหาได้จากวัตถุภายนอก กับอีกส่วนเกิดจากภายใน ความสุขที่ได้จากการสมหวังตามความปรารถนา จากวัตถุ คือเงินซึ่งเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการ จึงเห็นได้ว่าที่คนเราต้องทำงานเพื่อหาเงิน ก็เพื่อความสุขนั่นเอง

คนที่อยากจะรวยพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการเป็นเศรษฐี คาถาของเศรษฐี

1.ขยันทำงาน รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์

2.เก็บออม ประหยัด รู้จักค่าของเงิน การออมเงินแม้เพียงไม่มากแต่เก็บออมไปเรื่อยๆ ก็จะเพิ่มทวีจำนวนอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไป เงินไม่กี่บาทอาจกลายเป็นเงินก้อนหมื่นเงินแสนเงินล้าน

3.ใช้ชีวิตเรียบง่าย เป็นการประหยัดออมเงิน และรักษาสุขภาพไว้ใช้เงิน

4.คบมิตรดี ไม่เป็นนักเลง ไม่ชักชวนไปในทางเสื่อม ไม่ดื่มสุรา,ไม่เล่นการพนัน,ไม่สำส่อน

ดังนั้นด้วยวิธีการง่ายๆคนธรรมดาก็กลายเป็นเศรษฐีได้ในเวลาไม่นาน ดังเช่น เศรษฐีทั้งหลายที่สร้างตัวขึ้นมาได้ เมื่อไม่ตั้งตนในทางที่เสื่อม ตั้งตนในทางที่ดีซื่อสัตย์ีสุจริต ก็จะรวย ดังที่มีสุภาษิต ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ความสุขนอกจากได้มาด้วยเงินแล้ว ยังมีความสุขที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับวัตถุ เป็นความสุขภายใน เกิดขึ้นจากสารหลั่งความสุขในร่างกาย จากการออกกำลังกาย,การทำสมาธิ ความสงบสุขที่ไม่ต้องใช้เงิน

คนเราควรรู้จักวิธีหาความสุข ความรวย ด้วยการทำความดี แล้วได้ผลดี

เมื่อมีเงินแล้วก็รู้จักใช้เงินสร้างความรวย เช่น มักกะโท จากคนเลี้ยงช้าง ใช้ขี้ช้างทำปุ๋ย ขอเมล็ดผักแค่นิ้วจิ้มมาปลูกสามารถปลูกผักแล้วนำไปขาย ได้เงินมาก็นำมาสร้างแปลงผักขนาดใหญ่ ขยันทำงานจากไม่มีเงิน กลายเป็นมีเงินมาก